About Biomechanics of Joints


Spostovane kolegice in kolegi,

upam da določanje biomehanskih parametrov uspešno poteka. Slike z obrisanimi parametri v cdr formatu prosim pošljite na mail sokratskapredavanja@lkbf.si Ta mail je že aktiven. Datoteke poimenujte s svojim imenom in podatki o bolniku. Recimo da ima bolnik številko 20200712; ce bi sliki izmerila sama, bi ju poimenovala veronikakraljiglic20200712pred in veronikakraljiglic20200712po. Če imate unilateralna primera, morate naložit 4 slike, če imate bilateralni primer pa 3 slike.

Prosim prijavite se na izpit, prijava bo sicer mogoča do (vključno) sobote.

Že pred izpitom vam bom poslala izpitna vprašanja, nekaj jih bo iz vsebin, ki smo jih obravnavali pri predavanjih, nekaj pa iz vsebin predavanj, ki bodo v soboto. Spodaj je nekaj literature teh vsebin. Predavatelji so strokovnjaki na svojih področjih in zaželeno je, da jim zastavljate vprašanja o tem, kar vas zanima. Posvetujte se tudi med seboj in s svojimi domačimi in prijatelji. Vsi ki bodo on-line povezani bodo pozvani k diskusiji, tako prosim razmislite kaj boste vprasali. Lahko tudi zastavite izpitna vprasanja. Ker bom sama ocenjevala vase odgovore, sem edina, ki vam ne morem odgovoriti na ta vprasanja, vsi drugi pa lahko. Ker je še veliko neznanega, pa je mogoče, da bodo mnenja različna. Na koncu se morate sami odločiti, kaj vas je prepričalo. Podajte argumente za svoje mnenje. S tem, ko sprašujete, pomagate tudi predavateljem, ker se ob vprašanjih lahko utrnejo nove ideje. Tako že sodelujete pri znanstvenem delu.

Prosim razmišljajte o dogodku v soboto kot o možnosti, da bi izvedeli kak odgovor na vprašanje, ki vas zanima. Vabljeni tudi na dogodke v petek dopoldne, ko bodo predavali mladi znanstveniki, in si oglejte posterje. Program je na tej domači strani. 

Nolte-'t Hoen E, Cremer T, Gallo RC, Margolis LB. Extracellular vesicles and viruses: Are they close relatives? Proc Natl Acad Sci U S A. 2016;113(33):9155-61.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27432966/

Margolis L. Immunoactivation at the crossroads of human disease. Am J Med. 2015;128(6):562-6.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25637756/

Sódar, Barbara W., et al. "Best practice of identification and proteomic analysis of extracellular vesicles in human health and disease." Expert review of proteomics 14.12 (2017): 1073-1090. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/14789450.2017.1392244

Pocsfalvi, Gabriella, et al. "COVID-19 and Extracellular Vesicles: An Intriguing Interplay." Kidney and Blood Pressure Research (2020): 1-10. https://www.karger.com/Article/FullText/511402

Spasovski, Duško, et al. "Intra‐articular injection of autologous adipose‐derived mesenchymal stem cells in the treatment of knee osteoarthritis." The journal of gene medicine 20.1 (2018): e3002. https://sci-hub.st/https://doi.org/10.1002/jgm.3002

Srzentić Dražilov, Sanja, et al. "The use of canine mesenchymal stem cells for the autologous treatment of osteoarthritis." Acta Veterinaria Hungarica 66.3 (2018): 376-389. https://sci-hub.st/https://doi.org/10.1556/004.2018.034

Beović, Bojana, et al. "Antibiotic use in patients with COVID-19: a ‘snapshot’Infectious Diseases International Research Initiative (ID-IRI) survey." Journal of antimicrobial chemotherapy 75.11 (2020): 3386-3390. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7454563/

Leskovar, Matjaž, Leon Cizelj, and Bojana Beović. "Successful Containment of the First Wave of COVID-19 in Slovenia: A Short Assessment." Available at SSRN 3619766 (2020). https://www.researchgate.net/profile/Leon_Cizelj/publication/342397534_Successful_Containment_of_the_First_Wave_of_COVID-19_in_Slovenia_a_Short_Assessment/links/5ef2675392851cba7a42b5f1/Successful-Containment-of-the-First-Wave-of-COVID-19-in-Slovenia-a-Short-Assessment.pdf

Veronika Kralj Iglic, et al. "From Extracellular Vesicles to Global Environment: A Cosmopolite Sars-Cov-2 Virus." IJCMCR. 2020; 4 (1): 004 DOI: 10.46998/IJCMCR 79 (2020).https://ijclinmedcasereports.com/pdf/IJCMCR-CR-00079.pdf

 

Videla sem, da zavihek za domače naloge še ne dela.

Spodaj so že pripravljena izpitna vprašanja, lahko da bom dodala še kako iz tematike COVID-19. Predlagam, da si malo ogledate literaturo, a še ne odgovorite pred predavanji, temveč počakate, kaj bodo povedali predavatelji. Kot rečeno, jih lahko o vsem tem vprašate. Ustvarite si Word datoteko, kamor boste vnašali odgovore, na koncu pa vanjo dodali tudi domačo nalogo. V domači nalogi naj bodo jpg slike (ki ste jih oddali tudi v corel obliki), tabele z geometrijskimi in biomehanskimi parametri in vaša interpretacija primerov. Svoje analize v pdf formatu boste naložili na mail skoratskapredavanja@lkbf.si. Datoteke poimenujte s svojim imenom in oznako 'dn'; zame bi bilo veronikakraljiglicdn.pdf. Ne pozabite se prijaviti na izpit, da ne bomo izgubljali časa popoldne.  Prosim izmerite večjo polos vijaka ne sliki operiranih kolkov in jo dodajte v excel tabelo. V excel tabeli vnašajte meritve z decimalno piko. Prosim da tisti, ki ste vnašali vejico, to popravite.

 1. Razložite, kaj si predstavljate pod naslednjima izrazoma: Zunajcelični vezikli; Virusi.
 2. Katere so skupne lastnosti virusov in zunajceličnih veziklov?
 3. Ali lahko okužba z virusom vpliva na funkcijo sklepov? Odgovor razložite.
 4. Kako lahko v vzorcih ločimo viruse od zunajceličnih veziklov?
 5. Ali so pri ultracentrifugiranju virusi bolj stabilni od zunajceličnih veziklov? Odgovor argumentirajte.
 6. Kolikšen je red velikosti števila vrst proteinov v membrani zunajceličnih veziklov?
 7. Navedite vsaj en mehanizem, preko katerega bi lahko z zunajceličnimi vezikli zdravili bolezni sklepov. Ali je vpeljan v klinično prakso? Če je, navedite primer.
 8. Kako se zunajcelični vezikli iz matičnih celic razlikujejo od zunajceličnih veziklov diferenciranih celic? 
 9. Kako lahko v vzorcih ločimo zunajcelične vezikle iz matičnih celic od zunajceličnih veziklov iz diferenciranih celic?
 10. Ali zunajcelični vezikli in virusi brstijo tudi iz mikroorganizmov? Odgovor argumentirajte.
 11. Ali zunajcelični vezikli predstavljajo možen terapevtski material pri zdravljenju COVID-19?
 12. Katere so močne in katere so šibke točke obvladovanja COVID-19 v Sloveniji?
Navodilo: za svoje odgovore navedite vire.
 
 

Dear colleagues,

please provide answers to help the students to the following g-drive links. State the source of your knowledge at each answer.                        

 1. Explain your understanding of the expressions: Extracellular vesicles; Viruses.

https://docs.google.com/document/d/1PLTIfvYK7Wvs0uL9WbQVjebRN7QY5jU6dPHZKcybvf8/editdocs.google.com/document/d/1PLTIfvYK7Wvs0uL9WbQVjebRN7QY5jU6dPHZKcybvf8/edit

 

 1. Describe the similarities between extracellular vesicles and viruses?

https://docs.google.com/document/d/1qwoCDta_AZvuouazJDgkMz4xySVlVgCtlTYdHC8HRbs/edit

 1. Can viral infection affect the function of joints? Explain how.

https://docs.google.com/document/d/17GfmQtV9Gq_-jQZZ3mQcXLbYytYoU3UO2fIomfx_3Ws/edit

 1. How can we distinguish viruses from extracellular vesicles in samples?

https://docs.google.com/document/d/14ff9Xdf89r3pzTWNvyLCwSOioXb1Yn_ZJWQt3khvWwE/edit

 1. Are viruses more stable than extracellular vesicles in ultracentrifugation? Explain the answer.  

https://docs.google.com/document/d/1Nw_Gqvuqyb8XUGhRA9gL_Up0j21vcT-KyqEto5oz6YQ/edit

 1. What is the order of magnitude of the number of protein species in the membranes of extracellular vesicles and in the membranes of viruses?
 2. Describe at least one mechanism which can be applied to treat joint diseases with extracellular vesicles. Is it introduced in clinical practice?
 3. How are extracellular vesicles from stem cells different from extracellular vesicles of differentiated cells? 

https://docs.google.com/document/d/1DVbICP97mjYLmixrdlo4L9tt4QzLIEPFGQytzut65pI/edit

 1. How can we distinguish extracellular vesicles from stem cells and extracellular vesicles from differentiated cells in samples?

https://docs.google.com/document/d/14ff9Xdf89r3pzTWNvyLCwSOioXb1Yn_ZJWQt3khvWwE/edit

 1. Can extracellular vesicles and viruses bud out of microorganisms? Provide evidences.

https://docs.google.com/document/d/16p4lb0d4voghzt47PTcuVau1upS70ytdBNeqK9TQH3A/edit

 1. Are extracellular vesicles potential therapeutic material in treatment of COVID-19?
 2. Which are strong points and weak points in management of COVID-19 in Slovenia?